این مطلب چقد برا شما آشناس؟!

-شرمنده استاد.تو ساختمون اداری گیر کردم.میدونید که این نظام بروکراسی...

-بیا تو نمیخواد توضیح بدی وقت کلاسو بیشتر از این نگیر

-مرسی استاد.

-چقدر درس داده

الهام:درس که چه عرض کنم-یه ده پونزده صفحه ای از رو اون کتابه خونده ماهم نوشتیم.کجا بودی تا حالا؟؟

من:رفتم نماز خونه خوابیدم یه کم.

استاد:چه خبره اونجا؟دیر میای کلاس هم به هم میریزی؟چرا جزوه نمینویسی؟

من:دستم درد میکنه استاد -از صبح دارم مینویسم خسته شدم.نصفشم که ندارم.آخر کلاس از بچه ها میگیرم کپی میکنم.

استاد:شما خسته شدی یا من که از صبح سرپا وایسادم دارم درس میدم؟؟

من:استاد میخواین من بخونم شما بنویسین؟؟

استاد:تا حالا که تشریف نداشتین الانم بفرمایید بیرون- کلا تموم جزوتونو کپی بگیرین.

همکلاسی:شما بشین من خودم میرم.

یکی دیگه از همکلاسیا:نری نمازخونه بخوابی-استاد میشه ما هم بریم بیرون.بعدا جزومونو کپی میگیریم....

 

/ 0 نظر / 39 بازدید