کنارت به آرامش میرسم

خدایا

    تو که باشی

    معجزه ای در من رخ می دهد به نام آرامش؛

                                  که زیباست و دل نشین...

          پس همیشه کنارم باشبغل


/ 1 نظر / 53 بازدید
محمد داداشی

خـداونـدا... بـه دل نـگیر اگـر گـاهـی، زبـانـم از شـکرت بـاز مـی ایـستـد... تـقـصیـری نـدارد، قـاصر است... کـم مـی آورد در بـرابـر بـزرگـی ات ... لـکنت مـیـگیرنـد واژه هـایـم در بـرابـرت ... در دلـم امـا هـمیـشه ، ذکر خـیـرت جـاریـست...